Εκτύπωση

Σάς ἐνημερώνουμε ὅτι στήν Ἐπίσημη Ἱστοσελίδα τῆς Ἀγίας καί Μεγάλης Συνόδου, μπορείτε να βρεῖτε ὅλα τά κείμενα τῆς Ἀγίας καί Μεγάλης Συνόδου.