Cred întru unul Dumnezeu, Tatal atottiitorul, Facatorul cerului si al pamîntului, al tuturor celor vazute si nevazute.

Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nascut, Care din Tatal S-a nascut mai înainte de toti vecii: Lumina din Lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut iar nu facut, Cel de o fiinta cu Tatal, prin Care toate s-au facut; Care, pentru noi oamenii si pentru a noastra mîntuire, S-a pogorît din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfînt si din Fecioara Maria si S-a facut om; Si S-a rastingit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si S-a îngropat; Si a înviat a treia zi dupa Scripturi; i S-a înaltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui; Si iarasi va sa vina cu slava judece viii si mortii, a Carui împaratie nu va avea sfîrsit.

Si întru Duhul Sfînt, Domnul de viata Facatorul, Care din Tatal si Fiul purcede, Cel ce împreuna cu Tatal si cu Fiul aste închinat i slavit, care a grait prin prooroci.

Întru una, sfînta, soborniceasca i apostolleasca Biserica. Marturisesc un botez spre iertarea pacatelor. Astept învierea mortilor. Si viata veacului ce va sa fie. Amin.

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ