Ὁ Ἱερός Ναός Γεν. Θεοτόκου Πυργαδικίων, ἐκτίσθη μέ προσωπική ἐργασία τῶν κατοίκων. Τά θεμέλια τοῦ Ναοῦ ἔγιναν τό 1936. Τά ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ πραγματοποιήθηκαν στίς 2 Αὐγούστου τοῦ 1953, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ.κ. Καλλινίκου. Μέσα στόν Ἱ.Ν. φυλάσσεται ἡ Θαυματουργός Εἰκόνα Παναγίας Καστρέλλας, ἡ ὁποία μετεφέρθη ἀπό τήν Μικρά Ἀσία, ἀπό τοῦς πρόσφυγες (τό 1922).

Ἡ εἰκόνα χρονολογεῖται μεταξύ 16ου καί 17ου αἰῶνος.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ

Ἐπί εἰκονομαχίας ἐρρίφθη ἀπό κάποιον χριστιανό εἰκονολάτρη ἀπ’ τά κάστρα τοῦ Βυζαντίου. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση ἦτο κτῆμα τῆς Ζωοδόχου Πηγής τοῦ Μπαλουκλῆ. Εὑρέθη ἀπό κάποιον ἀγαθό βαρκάρη, ὁ ὁποῖος ἄκουγε μία φωνή γυναικεία νά τόν καλεῖ σέ βοήθεια. Μετά πολλῆς ἐρεύνης βλέπει μακράν ἀντικείμενον ἐπιπλέον. Κατευθύνεται πρός αὐτό, τό ἀνασύρει καί βλέπει μἐτ’ ἐκπλήξεως τήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου. Πολύ ἀργότερα, ἐκτίσθη πρός τιμήν Της Μοναστήριον τό ὁποῖον ἀφιερώθηκε στήν Γεν. τῆς Παναγίας. Ἡ Μονή, ὡς ἦτο ἑπόμενον, ὀνομάσθη Πανγία Καστρέλλα.

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ