Χρονολόγιο τῆς Ἵδρυσης τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Πέτρου & Παύλου Περαίας


Προεργασία
1.    πρόβλεψη χώρου γιά ἀνέγερση ἱεροῦ ναοῦ, στό ὑπ’ἀρ. 232Δ/5-12-69 διάταγμα ῥυμοτομίας.
2.    23-9-1977, τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο ἀποφάσισε τήν ἵδρυση ναοῦ στήν κάτω Περαία
3.    1977, πρῶτος ἔρανος γιά τόν νέο ναό.
4.    1988, ἡ κοινότητα Περαίας ἀποφασίζει γιά τήν παραχώρηση οἰκοπέδου μέ σκοπό τήν ἀνέγερση τοῦ νέου ναοῦ καί ἀκυρώνεται ἀπό τή Νομαρχία.
5.    1993, παραχωροῦνται ἐκ νέου δύο στρέμματα γῆς γιά τόν ἴδιο σκοπό (ἀνέγερση νέου ναοῦ) καί τήν ἴδια χρονιά ἀποφασίζεται ἡ ἀφιέρωσή του στούς ἀποστόλους Πέτρο καί Παύλο.
6.    μέ τό νέο πολεοδομικό σχέδιο ΦΕΚ 623Δ/21-7-1997 ὁρίζεται χῶρος 887 τ.μ. στό ΟΤ 103 γιά τήν ἀνέγερση τοῦ νέου ναοῦ στην κάτω Περαία.
7.    1998, ἀναθέτει τό ΕΣ τήν ἐκπόνηση τῶν ἀρχιτεκτονικῶν σχεδίων στόν κ. Δ. Χριστίδη.
Ἱστορία
8.    19-7-2001, τό ΔΣ τοῦ Δήμου Θερμαϊκοῦ παραχώρησε τή χρήση οἰκοπέδου 885 τ.μ. γιά τήν ἀνέγερση τοῦ νέου ναοῦ.
9.    3-7-2002, τό ΔΣ τοῦ Δήμου παραχώρησε τήν ἐς ἀεί χρήση 1759,15 τ.μ. γιά τήν ἀνέγερση τοῦ νέου ναοῦ.
10.    20-12-2002 ἐκδόθηκε ἡ ὑπ’ἀρ 3120/2002 ἄδεια ἀνέγερσης ὑπόγειου βοηθητικοῦ χώρου γιά τόν νέο νάο.
11.    8-3-2003, ἄρχισαν μέ ἁγιασμό οἱ χωμαουργικές ἐργασίες στό οἰκόπεδο
12.    5-4-2003, ὁ Μητροπολίτης Κασσανδρείας κ. Νικόδημος τέλεσε τήν κατάθεση θεμέλιου λίθου στόν ὑπό ἀνέγερση ναό.
13.    Σεπτέμβριο τοῦ 2003 ξεκίνησε καί τό 2007 ὁλοκληρώθηκε ἡ σκυροδέτησ τῆς ἀνωδομῆς μέ τή δωρεά τῶν ἀδελφῶν Ζαφειρίδη
14.    28-3-2005 ἐγκρίθηκε ἡ 1η ἀναθεώρηση (3389/2005) τῆς ἀρχικῆς ἄδειας τοῦ ναοῦ.
15.    22-4-2005 τελέστηκαν τά θυρανοίξια τῆς κατακόμβης τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.
16.    Μέ τό ὑπ’ἀρ. 43 προεδρικό Διάταγμα, ΦΕΚ 45/2-3-2006, ἱδρύθηκε ἡ νέα ἐνορία τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου ὡς ΝΠΔΔ, καί τήν ἴδια χρονιά διορίστηκαν τά πρῶτα θεσμικά ὄργανα τῆς ἐνορίας ἀπό τόν Μητροπολίτη (ἱερέας, ἐκκλησιαστικό συμβούλιο, ἐρανική ἐπιτροπή ἐνοριακό φιλόπτωχο).
17.    Τό 2008 ἱδρύθηκε στά πλαίσια τοῦ ΕΦΤ τό ἐνοριακό κατάστημα τροφίμων καί ἐνδυμάτων γιά ἄπορους τῆς ἐνορίας μας. Τό ἴδιο ἔτος ἱδρύθηκε καί ἡ ἐνοριακή δανειστική βιβλιοθήκη.
18.    τά ἔτη 2008 & 2009 ἔγιναν τά ἐσωτερικά ἐπιχρίσματα, ἡ στέγη, τα ἡλεκτρολογικά καί κατασκευάστηκαν τά κουφώματα τοῦ ναοῦ.
19.    2-10-2009 ἐγκρίθηκε ἡ 2η ἀναθεώρηση (3822/2009) τῆς ἀρχικῆς ἄδειας τοῦ ναοῦ.
20.    τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2009 ἱδρύθηκε τό τμήμα ἐθνικῆς μουσικῆς γιά τήν ἐκμάθηση τῆς βυζαντινῆς ψαλμωδίας.
21.    20-9-2010, παραχωρήθηκε μέ ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου ἡ πλήρης κυριότητα τοῦ οἰκοπέδου στό νομικό πρόσωπο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ (τό συμβόλαιο ὑπογράφηκε μόλις τέλος τοῦ 2011).
22.    τό 2011 βάφτηκε ἐσωτερικά ἡ ἀνωδομή καί ἡ κατακόμβη τοῦ ναοῦ.
23.    τό ἴδιο ἔτος ἱδρύθηκαν κατηχητικά τμήματα γιά ὅλες τίς ἡλικίες στήν ἐνορία.
24.    Τό ἴδιο ἔτος ἱδρύθηκε ἡ ἐνοριακή χορωδία ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Σωτήρη Δεσπότη (δεξιοῦ ἱεροψάλτη τοῦ ναοῦ).
25.    Ἀρχές τοῦ 2012 κατασκευάστηκε ὁ ἰστότοπος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
26.    Τό ἔτος 2013 ὁλοκληρώθηκε ἡ δαπεδόστρωση τοῦ Ναοῦ μέ μάρμαρο.
27.    Τό ἔτος 2014 παραχωρήθηκε ἡ πλήρης κυριότητα τοῦ παρεκκλησίου τῆς παραλίας (Γενέσιο τῆς Θεοτόκου) στό νομικό πρόσωπο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ. Τό ἴδιο ἔτος ὑποστηλώθηκε τό ἐν λόγῳ παρεκκλήσιο.

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ