Ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Νικήτα, τρίκλιτος βασιλική, ἐκτίσθη κατά τό ἔτος 1867 ἀρχιερατεύοντος τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κασσανδρείας κυροῦ Χρυσάνθου. Ὁ θεμέλιος λίθος ἐτέθη ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κατά μῆνα Μάρτιον τοῦ ἔτους 1867. Ὁ ναός ἐπυρπολήθη ὁλοσχερῶς κατά τό ἔτος 1948 καί ἐχάθη πλῆθος κειμηλίων. Ἀνοικοδομήθη τό ἔτος 1950. Εἰς τό τέμπλον α”δεσποτικαί εἰκόνες ἀποτελοῦν ἔργο τοῦ γνωστοῦ ζωγράφου Γεωργίου Παραλῆ. Ἑντός τοῦ ναοῦ διατηρεῖται μικρός ἀριθμός μεταβυζαντινῶν εἰκόνων, προερχομένων ἀπό τά παλαιά ἐξωκκλήσια τῆς ἐνορίας.

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ