Ὁ Ἱ. Ναός ἁγ. Νικολάου Ν. Σκιώνης χτίστηκε τό 1924 κατά τήν μετοίκηση τοῦ χωριοῦ ἀπό τό Τσαπράνι (παλιά ὀνομασία τοῦ χωριοῦ 3 χλμ νοτιοανατολικά τῆς Ν. κιώνης) στό νέο χωριό, Ν. Σκιώνη. Τό ὄνομα τοῦ Ἱ. Ναοῦ δόθηκε πρός τιμή τοῦ προστάτη τῶν ναυτικῶν καί ἁλιέων Ἁγίου Νικολάου, ἀφοῦ, οἱ περισσότεροι Σκιωνίτες ἀσχολοῦνταν μέ τόν ἐνάλιον πλοῦτον γιά νά ζήσουν. Ὁ παλιός Ναός στό Τσαπράνι ὀνομάζεται Ἁγία τριάδα. Διατηρεῖται σέ πολύ καλή κατάσταση, ἀνακαινισμένος τό 1867. Ὁ Ἱ. Ναός χτίστηκε ἐξ’ ὁλοκλήρου μέ πέτρα, ἐξωτερικά καί ἐσωτερικά μέ ἀσβεστοκονίαμα, χωρίς ἁγιογραφίες στούς τοίχους, μέχρι τό 1979. Διατηρεῖ τό ἐξ ἀρχής μαρμάρινο τέμπλο του, καθώς καί κάποια Ἱερά κειμήλια. Γενική ἀνακαίνιση τοῦ Ἱ. Ναοῦ ξεκίνησε ἀπό τό 2011 καί συνεχίζεται ἕως καί σήμερα.

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ