Εκτύπωση

MonopigadoὉ Ἱερός ναός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος κατασκευάστηκε τό 1938 ἀπό τύς πρόσφυγες κατοίκους τοῦ χωριοῦ χωρίς ποτέ νά ἐγκαινιασθῇ.

Παρεκλήσιο Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στόν προαύλιο χῶρο τῆς ἐκκλησίας.