Ἡ κατασκευή τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἄρχισε (νἀ κτίζετια) τό 1932 καί ἀποπερατώθηκε τό ἔτος 1937. Ἐθεμελειώθη ἀπό τόν Μητροπολίτη Κασσανδρείας κυρό Εἰρηναῖο. Εἶναι Βασιλικοῦ ῥυθμοῦ Τρίκλητος ἄνευ τρούλου.

Ἀρχιτέκτων ἦταν ὁ μόνιμος συνοδός τοῦ Μητροπολίτη Εἰρηναίου Ξεονοφών Παιονίδης ἀπό την Φούρκα Χαλκιδικῆς.

Ἔως τήν ἀποπεράτωσίν του, οἱ λατρευτικές ὑποχρεώσεις τῶν κατοίκων, ἐγένοντο στόν Ἱερό Ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τοῦ μετοχίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ὁ Ναός ἔχει ἀρκετές Ἱερές Εἰκόνες πού τίς ἔφεραν οἱ πρόσφυγες ἀπό τήν πατρίδα τους.

Ἰδιαίτερα, ἔφεραν τήν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου μαζί μέ τό προσκυνητάρι γιά νά τήν τοποθετήσουν σ’ αὐτό.

Ἡ Ἱερά Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου προσκυνῆται μετ’ εὐλαβείας ἀπό κατοίκους καί παροικοῦντες.

Οἱ πρόσφυγες μετέφεραν μαζί τους ὅλα τά Ἱερά σκεύη τῆς Ἐκκλησίας: Ἁγιοπότηρα, Ζέον, Καλύμματα, Βιβλία, παρακλητικῆ , μηναῖα, ἐκδόσεως τῆς Βενετίας, εἰκόνες, ἐξαπτέρυγα, σταυρό κ.λ.π.

Ὁ Ἱ. Ναός δέν ἕχει ἐγκαίνεια.

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ