Ὁ ἐνοριακός Ναός Ζωγράφου τιμώμενος ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Θεοστέπτων Βασιλέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης θεμελιώθηκε τό ἔτος 1955 ἐπί ἀρχιερατείας τοῦ Μητροπολίτου Κασσανδρείας Καλλινίκου.

Τά σχέδια τοῦ Ἱ. Ναοῦ (ἀνύπαρκτα) ἐκπονήθηκαν ἀπό τόν ἀρχιέτκτονα κ. Μιχαήλ Τουφεκτσῆν (ἐκλιπόντα). Ὁ Ναός δέν εἶναι ἐγκαινιασμένος.

Ὑπάρχουν παλαιές εἰκόνες, οἱ ὁποῖες μεταφέρθηκαν ὑπό τῶν προσφύγων κατοίκων (ἀνταβαλήδων) ἐκ Μ. Ἀσίας κατά τό ἔτος 1924.

Τυγχάνουν φωτογραφημένες και ἀρχειοθετημένες ὑπό τῆς 10ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων. Εὑρίσκονται διάσπαρτες καί ἀνηρτημένες σέ διάφορα σημεῖα τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Ἔχουν συντηρηθεῖ καί ἀναπαλαιωθεῖ στά μέτρα κρίσης τῶν ἀρχαιολόγων ἀπό συντηρητές τοῦ κλιμακίου ἀρχαιολογίας ἑδρευούσης στά Ν. Φλογητά.

Στήν ἐνορία τοῦ Ζωγράφου ὑπάρχει καί ὁ Ἱ. Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ παλαιοῦ Μετοχίου τῆς Μονῆς Ζωγράφου ἐκ τῆς ὁποίας ἔλαβε καί τήν ὀνομασίαν τό νεοσύστατο προσφυγικό χωριό.

Εἰκόνες “Μεγάλες” ΤέμπλουΧωρίον “ΑΝΤΑΒΑΛ” Μ.Ἀσίας
1 Ἃγιος Νικόλαος
2 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ
3 Ἃγιος Παντελεήμων
4 Ἃγιος Τρύφων
5 Ἃγιος Γεώργιος
6 Ἃγιος Χαράλαμπος
7 Ἃγιος Ἀμφιλόχιος
8 Ὁ καλός Ποιμήν
9 Παναγία ἔνθρονη
10 Παντοκράτορας
11 Ἐσταυρωμένος (1)
12 Ἃγιος Ἰωάννης Πρόδρομος
13 Ἃγιοι Κωνσταντίνος καί Ἑλένη
14 Ἐσταυρωμένος (2)
Εἰκόνες “Μικρές” Προσκυνηταρίου

Χωρίον “ΑΝΤΑΒΑΛ” Μ.Ἀσίας 1Ἃγιος Ἀθανάσιος καί Ἃγιος Χαράλαμπος 2 Ἃγιοι Κοσμᾶς Δαμιανός καί Παντελεήμων 3 Ἃγιος Νικόλαος  4 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ 5 Ἰησοῦς Χριστός (Νυμφίος) 6 Προφήτης Ἠλίας 7 Παναγία περιβαλλομένη ἀπό Ἁγίους 8 Ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ