Ἐνορία Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου Πλαγιαρίου


Α. Ἐνοριακά Παρεκκλήσια καί Ἐξωκκλήσια
1.    Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων.(κατακόμβη ἐνοριακού ναοῦ).
2.    Ἁγίου Νικολάου Μύρων.(ἐντός οἰκισμοῦ Πλαγιαρίου).

Β. Ἰδιωτικά
1.    Ἁγίας Μαρκέλλας (Ἐγκαινιασμένο. Ἰδιοκτησία Ἰωάννου Χαζάκη)
2.    Ἁγίας Ἐλπίδος (Ἰδιοκτησία τέκνων Δημητρίου Τσάμη)
3.    Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Ἰδιοκτησία Δημητρίου Ἀναστασιάδη)
4.    Ἁγίων Ραφαήλ Νικολάου καί Εἰρήνης (Ἰδιοκτησία Ἡρακλέους Τόσκου)
5.    Τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας (Ἰδιοκτησία ρήστου Λεμονοπούλου).
Ὅλα τά ὡς ἄνω Ἰδιωτικά ἀνεγέρθησαν ἀδείᾳ τῆς Ἱ. Μητροπολέως Κασσανδρείας πρό τοῦ 1999.
Πολλά ἄλλα ἀνεγερθέντα ἄνευ ἀδείας ἤ προκατασκευασθέντα καί τοποθετηθέντα ἐντός τῶν περιβόλων οἰκιῶν.

Γ. Φιλανθρωπικά
1.    Ἁγ. Σπυρίδωνος (παιδικό χωριό S.O.S. ἀνηγέρθη ἀδείᾳ τῆς Ἱ. Μητροπολέως Κασσανδρείας).
2.    Ἁγίας Φοίβης (ἐγκαινιασμένο, ἀδελφότητος “ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ”).
3.    Ὁσίας Ξένης (ἐντός τοῦ κτηρίου τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς ἀδελφότητος “ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ”).
4.    Ἁγ. Μαρτύρων Γερβαίου Προτασίου Ναζαρίου καί Κελσίου (εἰς τό δῶμα τοῦ κτηρίου τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς ἀδελφότητος “ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ”).
5.    Ἁγ. Ἀγγέλων (ἐντός κτηρίου τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς ἀδελφότητος “ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ”).
6.    Ἁγ. Ληστού τοῦ Γολγοθᾶ (ἀδελφότητος “ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ”).
Ἀναστάσεως τοῦ Λαζάρου (εἰς τό Κοιμητήριο τῆς ἀδελφότητος “ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ”).

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ