Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

 

Διά τοῦ παρόντος, ὑπηρεσιακῶς, γνωρί-ζομεν ὑμῖν ὅτι τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἡμῶν θά παραμείνουν κλειστά ἀπό 6.08.2021 καί θά ἐπαναλειτουργήσουν τήν Δευτέραν 30.08.2021.

Τό Γραφεῖον Γάμων διά τό ὡς ἄνω διάστημα θά λειτουργεῖ κάθε Τετάρτη 10:00π.μ. μέ 13:00 μ.μ.

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ