Εκτύπωση

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

 

    Ἀνακοινώνεται τριήμερος ἀργία

διά τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς

Μητροπόλεως,

 

διά τάς κάτωθι ἡμέρας:

 

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)