Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

 

    Ἀνακοινώνεται τριήμερος ἀργία

διά τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς

Μητροπόλεως,

 

διά τάς κάτωθι ἡμέρας:

 

  • Τετάρτη 24 Μαρτίου
  • Πέμπτη 25 Μαρτίου Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου
  • Παρασκευή 26 Μαρτίου

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

 

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ