ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Διά τοῦ παρόντος, ὑπηρεσιακῶς, γνωρίζομεν

ὑμῖν ὅτι τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς

Μητροπόλεως ἡμῶν, μέχρι νεωτέρας

ἀνακοινώσεως, θά λειτουργοῦν

Δευτέραν, Τετάρτην και Παρασκευήν, ὥρας

10:00 π.μ. - 13:00 μ.μ..

 

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ