Εκτύπωση

 

Ἐν Πολυγύρῳ τῇ 14ῃ Μαΐου 2020

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

           

        Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κασσανδρείας μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου αὐτῆς κ. Νικοδήμου προσέφερε στό Γενικό Νοσοκομεῖο Χαλκιδικῆς τά κάτωθι ἰατρικά ὑλικά:

   συνολικῆς ἀξίας 11.000,00 ΕΥΡΩ, πρός ἐνίσχυση τῆς ὑλικοτεχνικῆς ὑποδομῆς τοῦ Γ.Ν. Χαλκιδικῆς πρός ὑποστήριξη τοῦ ἰατρικοῦ καί νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ καί ἀναβάθμιση τῶν προσφερομένων εἰς τούς ἀσθενεῖς ἀδελφούς μας ὑπηρεσιῶν, γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ covid-19.

     Ἡ ὡς ἄνω προσφορά τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἀποτελεῖ ἔκφραση ἀγάπης καί ἀνυστάκτου ἐνδιαφέροντος τῆς Μητρός Ἁγίας Ἐκκλησίας μας πρός τούς ἀσθενοῦντας καί πάσχοντας ἀδελφούς μας.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.