ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

             

         Κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ. 1292/508/11.03.2020 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα <<Ἐνημέρωσις περί τῆς λήψεως μέτρων γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ>>, διά τῆς παρούσης σᾶς ένημερώνουμε ὅτι ἀπό 9.03.2020 ἕως 29.03.2020 τά γραφεία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων θά λειτουργοῦν γιά τό κοινό μία ὥρα ἡμερησίως, ἀπό 11:00΄ π.μ. ἕως 12:00΄ μ.μ. .

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ