ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

                                   

          Διά τοῦ παρόντος, ὑπηρεσιακῶς γνωρίζομεν ὑμῖν

           ὅτι τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῇ 30ῇ Ἰανουαρίου 2020, ἡμέρᾳ Πέμπτῃ,

           θά παραμείνουν Κλειστά λόγῳ τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

                                                                                   

                                                                                                                                                

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ