ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ       

                               

          Διά τοῦ παρόντος, ὑπηρεσιακῶς γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἡμῶν θά παραμείνουν κλειστά ἀπό 13 Αὐγούστου ἕως 30 Αὐγούστου ἐ ἔ.

          Τό γραφεῖο Γάμων θά λειτουργήσῃ τήν 21.08.2019 καί 29. 08.2019 ἀπό ὥρα 10 π.μ. ἕως 1 μ.μ., διά τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐνδιαφερομένων.

          Ἡ Ἱερά Μητρόπολις θά ἐπαναλειτουργήσῃ τήν Δευτέραν 2αν Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ..

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ