Εκτύπωση

15 Ἅγιος Νεομάρτυς Νικηφόρος καταγόταν ἀπὸ τὴν κωμόπολη Κριτσὰ Μεραμβέλλου Κρήτης καὶ ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Τζανῆς.
Ἀλλαξοπίστησε, ἔγινε Μουσουλμάνος μέ τὸ ὄνομα Ἰμπραχίμ καί νυμφεύθηκε μία Μωαμεθανή ὀνόματι Φετμὰ, μέ τήν ὁποία ἀπέκτησε δυὸ γιούς. Ὅμως, μὲ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὁ Νικηφόρος ἦλθε στὸν ἑαυτό του, μετανόησε γιὰ τὸ ὀλίσθημά του καὶ άρχισε νά ζει τὴν Χριστιανικὴ πίστη καὶ ζωή.
Ἡ γυναίκα του, βλέποντας αὐτὴ τὴν μεταστροφή του, τὸν κατήγγειλε στὶς ἀρχές. Τότε ὁ Νικηφόρος συνελήφθη καὶ ὁδηγήθηκε στὸ Χάνδακα (Ἡράκλειο), ἐνώπιον τοῦ Μουσταφᾶ Πασᾶ, βαλῆ τῆς Κρήτης. Ἡ ὑπόθεση παραπέμφθηκε στὸ Ἱεροδικεῖο, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ὁ Μάρτυρας ὁμολόγησε μὲ γενναιότητα τὴν πίστη του στὸν Χριστό. Ἡ ἀπόφαση ἦταν καταδικαστική.
Ὁ Νεομάρτυς Νικηφόρος ἀπαγχονίστηκε τὸ ἔτος 1832, σὲ ἡλικία 30 ἐτῶν καὶ ἔλαβε ἔτσι τὸν ἁμάραντο στέφανο τῆς δόξας.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx