5ἶναι μεταγενέστερος τοῦ Ἁγίου Βαβύλα ἐπισκόπου Ἀντιοχείας. Αὐτὸς δίδασκε στὴ Νικομήδεια τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ στοὺς νέους.
Ὅταν ἐπισκέφθηκε τὴ Νικομήδεια ὁ Μαξιμιανὸς (286–305), καταγγέλθηκε γιά τή δράση του αὐτή. Ἄν καί γέροντας πλέον, συνελήφθη μαζὶ μὲ 84 νεαροὺς μαθητές του καὶ, ἀφοῦ ὑπέστησαν όλοι μαζί σκληρὰ βασανιστήρια, ἀποκεφαλίστηκαν.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ