Εκτύπωση

16ατέρας τῆς Ἁγίας Εὐγενίας. Μαρτύρησε, ἀφοῦ θανατώθηκε μὲ μαχαίρι.