16ατέρας τῆς Ἁγίας Εὐγενίας. Μαρτύρησε, ἀφοῦ θανατώθηκε μὲ μαχαίρι.

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ