20πέστη μαρτυρικὸ θάνατο ἐπὶ Διοκλητιανού, ὅταν μαζὶ μὲ τὶς Ἀγίες γυναῖκες Ἀγάπη, Εἰρήνη καὶ Χιονία, περισυνέλεξε ἀπὸ τὰ νερὰ τῆς λίμνης τὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου Χρυσογόνου, ἡ μνήμη τοῦ ὁποίου τιμᾶται σήμερα.
(Ὀρισμένα Συναξάρια, ἀναφέρουν μαζὶ, τὴ μνήμη ἑνός ἀκόμα Ἁγίου, ὀνόματι Εὐτυχιανοῦ).

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ