7ταν στρατιῶτες, ποὺ διέμεναν στὴν Ἀπάμεια τῆς Βιθυνίας τοῦ Πόντου καὶ μαρτύρησαν στὰ χρόνια τοῦ βασιλιὰ Μαξιμιανοῦ (286 – 305).
Ὅταν πέρασε ἀπὸ τὴν Ἀπάμεια ὁ Μαξιμιανός, καταγγέλθηκαν ὅτι ἦταν χριστιανοί. Ὅταν τοὺς κάλεσε ὁ βασιλιάς, οἱ Ἅγιοι ὁμολόγησαν καὶ μπροστά του, ὅτι ἦταν χριστιανοὶ καὶ ἀμέσως τότε τοὺς ἀφαιρέθηκαν οἱ στρατιωτικὲς ζῶνες καὶ τοὺς ἔριξαν στὴ φυλακή. Ὅταν μετὰ τρεῖς ημέρες ρωτήθηκαν καὶ πάλι, ἔμειναν ἀμετάθετοι στὸ φρόνημά τους καὶ γι’ αυτό τοὺς κρέμασαν καὶ τοὺς ξέσχισαν τὶς πλευρές.
Γιὰ νὰ κάνει μάλιστα πικρότερο τὸ μαρτύριο τοῦ Μαυρικίου ὁ Μαξιμιανός, διέταξε κι ἀποκεφάλισαν μπροστά του τὸν γιό του Φωτεινό. Αὐτοὺς δέ, τοὺς ἔστειλε σὲ τόπο μὲ βρώμικα βαλτόνερα, ὅπου τοὺς ἔδεσαν γυμνοὺς σὲ πασσάλους καὶ τοὺς ἄλειψαν μὲ μέλι. Οἱ μάρτυρες, ἔμειναν ἔτσι δεμένοι ἐπὶ 10 ἡμέρες, μέχρι που παρέδωσαν μαρτυρικὰ τὸ πνεῦμά τους στὸν Θεό, ἀπὸ τὰ τσιμπήματα τῶν ἐντόμων.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ