Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τά Γραφεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασσανδρείας ἐπαναλειτουργοῦν ἀπό 11.05.2020, Δευτέρα μέ Παρασκευή 8:30-13:30.