ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Διά τοῦ παρόντος, ὑπηρεσιακῶς γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἡμῶν θά παραμείνουν κλειστά ἀπό 15 Αὐγούστου ἕως 2 Σεπτεμβρίου ἐ ἔ.
 
Τό γραφεῖο Γάμων θά λειτουργήσῃ τήν 22.08.2018 καί 28. 08.2018 ἀπό ὥρα 10 π.μ. ἕως 1 μ.μ., διά τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν ενδιαφερομένων.
 
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις θά ἐπαναλειτουργήσῃ τήν Δευτέραν 3ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ..

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ